Komisyon

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Ön Değerlendirme Komisyonları

Haliç Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi uyarınca, Üniversitemiz

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun 18.12.2019 tarih ve 2019/01 sayılı Toplantısında alınan karar ile Tıp ve Sağlık Bilimleri, Fen ve Mühendislik Bilimleri ile Sosyal ve Beşeri Bilimler Ön Değerlendirme Komisyonları belirtildiği şekilde Rektörlüğümüzce uygun görülmüştür.

Haliç Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri

Ön Değerlendirme Komisyonları

Tıp ve Sağlık Bilimleri:

 • Prof. Dr. Baki EKÇİ (Başkan)
 • Doç. Dr. Menşure AYDIN (Üye)
 • Prof. Dr. Sibel ERKAL İLHAN (Üye)
 • Dr. Öğr. Üy. Nevra ALKANLI (Üye)
 • Dr. Öğr. Üy. Seda SAKA MET (Üye)
 • Dr. Öğr. Üy. Makbule BATMAZ (Üye)
 • Dr. Öğr. Üy. Çiğdem YILDIRIM MAVİŞ (Üye)

Fen ve Mühendislik Bilimleri:

 • Doç. Dr. Emine Esra KASAPBAŞI (Başkan)
 • Dr. Öğr. Üyesi Ayyub EBRAHİMİ (Üye)
 • Dr. Öğr. Üy. Hande ÇAVUŞ ARSLAN (Üye)
 • Dr. Öğr. Üy. Jülide ERDİNÇ (Üye)
 • Dr. Öğr. Üy. Figen Özen (Üye)
 • Prof.Dr. Ayşe Aslı BARLA DEMİRKOZ (Üye)
 • Dr. Öğr. Üy. Ulviye HACIZADE (Üye)

Sosyal ve Beşeri Bilimler:

 • Prof. Dr. İbrahim BALCIOĞLU (Başkan)
 • Prof. Dr. Mustafa AKAN (Üye)
 • Doç. Dr. Nuray TEZCAN (Üye)
 • Dr. Öğr. Üy. Münevver Ebru ZEREN (Üye)
 • Dr. Öğr. Üy. Zehra DOĞAN SÖZÜER (Üye)
 • Dr. Öğr. Üy. Ayhan ERBAY (Üye)
 • Dr. Öğr. Üy. Tuğba ERDİL POLAT (Üye)