LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Bilimsel Araştırma Projeleri

Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2019 tarih ve 2019/08-02 kararı ile Üniversitemiz bünyesinde “Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi” nin oluşturulması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

BAP Biriminin öncelikli amaç ve hedefleri;

Üniversitemiz bünyesinde yapılması planlanan bilimsel ve sanatsal araştırma projelerini desteklemek,bu projeler kapsamında yapılacak veya yapılmakta olan araştırmaların niteliğini yükseltmek ve araştırma sonuçlarının uluslararası yayınlara dönüştürülerek üniversitemizin bilimsel etkinliğini arttırmak, üniversitemizde proje kültürünü geliştirmektir.

Invalid object name 'Uni_bap_PopUpYonetimi'.Invalid object name 'Uni_bap_PopUpYonetimi'.